Svarbu

KELEIVIŲ IR BAGAŽO VEŽIMO KELMĖS RAJONO VIETINIO SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Keleivių ir bagažo vežimo Kelmės rajono vietinio susisiekimo maršrutais taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Kelių transporto kodeksu, Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministro 2011 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. 3–223 patvirtintomis Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklėmis bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais keleivių ir bagažo vežimą.

2. Taisyklės nustato važiavimo UAB „Kelmės autobusų parkas“ autobusais tvarką, vežėjo, vairuotojo, keleivių teises ir pareigas, kontrolę ir atsakomybę.


II. VEŽĖJO, VAIRUOTOJO TEISĖS IR PAREIGOS

3. Vežėjas privalo:

3.1 užtikrinti nustatytų maršrutų ir eismo tvarkaraščių laikymąsi, autobusų švarą, saugų keleivių ir bagažo vežimą;
3.2. autobusuose matomoje vietoje iškabinti  informaciją su vežėjo pavadinimu, adresu , telefono  numeriu, autobuso garažo numeriu, talpa, lengvatų keleiviams sąrašu ir baudas už važiavimą be bilieto;
3.3. kai dėl neišvažiuojamo kelio, sunkių meteorologinių sąlygų, autobuso gedimo ar kitų priežasčių, nepriklausančių nuo vežėjo, negalima keleivio nuvežti į paskirties stotelę, grąžinti keleiviui sumokėtą pinigų sumą nuo kelionės nutraukimo vietos iki paskirties vietos. Jei autobusas su  keleiviais grįžta į išvykimo stotį, keleiviui grąžinami visi už važiavimą sumokėti pinigai.

4. Vežėjas turi teisę laikinai nutraukti maršrutą esant nepravažiuojamiems keliams ar sunkioms meteorologinėms sąlygoms apie tai įspėjęs Kelmės rajono savivaldybės administraciją.

5. Vairuotojas privalo:

5.1. būti rūpestingas, atidus ir paslaugus, keleiviui pasiteiravus informuoti apie bilietų kainas, išvykimo ir atvykimo laiką, mokėjimo ir lengvatų taikymo tvarką;
5.2. bilietus keleiviams parduoti iš karto jiems įlipus į transporto priemonę. Draudžiama išvažiuoti iš autobusų stočių ar stotelių teritorijų nebaigus parduoti bilietų visiems autobuse esantiems keleiviams;
5.3. kelionės metu turėti ekipažo dokumentus ir pateikti juos kontrolę vykdančiam pareigūnui;
5.4. rastus autobuse paliktus daiktus atiduoti  dispečerėms saugoti, o atsiradus savininkui, grąžinti;
5.5. vairuotojo apranga turi būti tvarkinga ir švari. Vairuotojams autobuse draudžiama rūkyti, garsiai leisti muziką.

6. Vairuotojas turi teisę:

6.1. išlaipinti  keleivius, atsisakiusius sumokėti už bilietą;
6.2. nepriimti arba artimiausioje stotelėje išlaipinti  keleivius, apsvaigusius nuo alkoholio,  kitų psichiką veikiančių medžiagų, nešvariais drabužiais ar su draudžiamu vežti bagažu.

 

III. KELEIVIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

7. Įlipti į autobusą pirmumo teisę turi autobusų stotyse bilietus įsigiję keleiviai, neįgalieji, keleiviai su mažamečiais vaikais, nėščios moterys, senyvo amžiaus žmonės.

8. Keleivis turi teisę:

8.1. nemokamai vežtis du vaikus iki 7 metų amžiaus, jeigu jie neužima atskiros sėdimos vietos;
8.2. naudotis lengvatomis, nustatytomis Lietuvos Respublikos Transporto lengvatų įstatyme;
8.3. autobuso salone nemokamai vežti bagažą, kurio matmenys ne didesni kaip 60x40x20 cm.

9. Autobusais privalo būti vežami neįgalieji su neįgaliųjų vežimėliais, taip pat vaikai su vaikų vežimėliais. Neįgaliojo ar vaiko vežimėlis neapmokestinamas.

10. Keleivis privalo įsigyti bilietą, saugoti jį iki kelionės pabaigos ir pateikti pareikalavus kontrolę vykdančiam pareigūnui.

11. Keleiviui autobuse draudžiama:

11.1. gerti alkoholinius gėrimus, rūkyti, laužyti autobuso įrangą, teršti autobusą, trukdyti kitiems keleiviams;
11.2. vežti lengvai užsidegančias, sprogstančias, dvokiančias, gailias medžiagas, smailius, aštrius, griozdiškus daiktus, šaunamuosius ginklus, daiktus, kurie gali sutepti autobuso apmušalus ar kitų keleivių drabužius.

12. Už vežamo bagažo saugumą atsako pats keleivis.

IV. KONTROLĖ IR ATSAKOMYBĖ

13. Vežėjo, vairuotojų ir keleivių kontrolę atlikti turi teisę Valstybinės Kelių transporto inspekcijos, Kelmės rajono  savivaldybės įgalioti asmenys, UAB „Kelmės autobusų parkas“ atsakingi darbuotojai.

14. Kontrolierius privalo būti prisisegęs skiriamąjį ženklą, keleivio prašymu parodyti pažymėjimą.

15. Vežėjas, vairuotojai ir keleiviai privalo vykdyti teisėtus kontrolę vykdančių pareigūnų reikalavimus.

16. Keleivis, pateikęs kontrolieriui bilietą su nuolaida, privalo kartu pateikti dokumentą, patvirtinantį asmens teisę į transporto lengvatą. Nepateikus tokio dokumento, keleivis laikomas važiuojančiu be bilieto.

17. Kontrolierius turi teisę išlaipinti iš autobuso važiuojančius arba vežančius be bilieto vaikus nuo 8 iki 14 metų, nesumokėjusius  už vežamą bagažą ar vežančius draudžiamus daiktus keleivius, jeigu jie atsisako mokėti.

18. Už šių taisyklių pažeidimus vežėjas, vairuotojai ir keleiviai atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytatvarka.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *