Lengvatos

TRANSPORTO LENGVATOS

(nuo 2013 m. sausio 1d.)

 

Eil.Nr.

 

 

Asmenų, kuriems teikiamos  lengvatos, kategorijos

Tolimojo susisiekimo

autobusais

Vietinio susisiekimo autobusais

Miesto autobusais

80 proc. 50 proc. 80 proc. 50 proc. 80 proc. 50 proc.   
1. Asmenys, kuriems nustatytas neįgalumo lygis, arba asmenys iki 2005 m. liepos 1 d. pripažinti vaikais invalidais iki 18 m. ir juos lydintys asmenys  

Taip

 

 

Taip

 

 

Taip

 

2. Asmenys, pripažinti nedarbingais, asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių, kuriems nustatytas didelių spec. poreikių lygis, asmenys iki 2005 m. pripažinti I gr. Invalidais ir juos lydintys  

Taip

 

 

Taip

 

 

Taip

 

3. Į SAM sąrašą įrašytomis ligomis sergantys asmenys, kuriems gydyti nuolat reikalinga hemodializė ir juos lydintys asmenys Taip  – Taip  – Taip  –
4.  Asmenys, sukakę 80 metų ir vyresni Taip  – Taip  – Taip  –
5. LR nepriklausomybės gynėjai, pripažinti iš dalies darbingais ar sukakę senatvės pensijos amžių, kuriems nustatytas vidutinių spec. poreikių lygis (iki 2005 m. – II, III gr. invalidai) dėl 1991 m. sausio įvykių  

Taip

 

 

 Taip

 

 

Taip

 

6. Žuvusių LR nepriklausomybės gynėjų šeimos nariai, nukentėję nuo 1991 m. vykdytos SSRS agresijos Taip  – Taip  – Taip  –
7. Pasipriešinimo 1940-1990 m. okupacijos dalyviai – kariai savanoriai, sukakę 70 m. ir vyresni Taip  – Taip  – Taip
8. Asmenys, pripažinti iš dalies darbingais arba sukakę pensijos amžių, kuriems nustatytas vidutinių spec. poreikių lygis (II gr. Invalidai)  

 

Taip

 

 

Taip

 

 

Taip

9. Pasipriešinimo dalyviai, kariai-savanoriai, jaunesni kaip 70 m. ir laisvės kovų dalyviai  – Taip  – Taip  – Taip
10. Nuo 1939-1990 m. okupacijų nukentėję asmenys (polit. kaliniai, tremtiniai, getų ar kt. kaliniai  – Taip  – Taip  – Taip
11. LR nepriklausomybės gynėjai, nukentėję nuo 1991 m. sausio 11-13 ir po to vykdytos agresijos  – Taip Taip  – Taip
12. Asmenys nuo 70 iki 80 metų  – Taip  – Taip  – Taip
13. Aukštųjų mokyklų dieninių skyrių studentai, LR ir kitų ES valstybių piliečiai, studijuojantys ES valstybių narių aukštųjų mokyklų  dieniniuose skyriuose ir profesinių mokyklų dieninių skyrių mokiniai  

 

Taip

 

 

Taip

 

 

14. Vežamiems vaikams nuo 7 iki 10 metų  – Taip Taip Taip
15. Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos ir konservatorijų mokiniai  – Taip  – Taip  –
16. Aukštųjų mokyklų dieninių skyrių studentai, LR ir kitų ES valstybių piliečiai, studijuojantys ES aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose, vaikai nuo 7 iki 8 m., dieninių bendrojo lavinimo ir profesinių mokyklų bei M. K. Čiurlionio menų mokyklos mokiniai  

 

 

 

 

 

 

Taip

  • Kiekvienas keleivis gali vežtis nemokamai 2 vaikus iki 7 m., neužimant atskiros sėdimos vietos.
  • Visi keleiviai, norintys įsigyti bilietą su nuolaida, turi pateikti nuolaidai tinkantį dokumentą. Asmenys, kuriems priklauso nuolaida pagal amžių , pateikia amžių įrodantį asmens dokumentą.